Tak vy potřebujete rozběhnout nový web?

Velmi rád vám pomůžu.

Zástupné značky v šabloně úvodní stránky

Použití šablony: Systém použije šablonu sablona-index.html v okamžiku, kdy zobrazuje úvodní stránku webu, nebo přechází-li návštěvník (pomocí stránkování) mezi staršími a novějšími texty na ní vypsanými.

Tato šablona obsahuje hned dvě párové zástupné značky, které se tváří jako by byly HTML značkami. Jsou to <Uvod>…</Uvod> a <Text>…</Text>. Použití té první jednoduché – jaký HTML kód vložíte mezi její značky, ten bude zobrazen pouze a jedině na úvodní stránce webu. Bude-li šablona použita pro jinou než úvodní stránku webu, pak bude tento HTML kód odstraněn. A jak může být vůbec tato šablona použita pro jinou stránku než úvodní? Snadno. Vypisují se v ní i starší texty, pokud mezi nimi návštěvník přechází pomocí stránkování. Tam již obsah této značky neuvidí. Příklad:

<Uvod>
<p>Tento text uvidí návštěvníci pouze na úvodní stránce webu.</p>
</Uvod>

Pozor, tato značka může být v šabloně úvodní stránky použita i vícekrát.

Další značkou je <Text> … </Text>. Z pohledu na úvodní stránku webu je zřejmé, že se tam opakovaně vypisují nejnovější texty. Takže se tam i opakuje jejich zdrojový HTML kód, ve kterém se jen střídá nadpis článku, jeho text, autor … redakční systém tedy očekává, že toto opakující se HTML bude vloženo do této značky a on je do šablony vypíše tolikrát, kolik textů má právě na úvodní stránce zobrazit. Vždy jen změní nadpis, text, autora, … společně s dalšími potřebnými značkami by tedy tato část šablony mohla vypadat takto:

<Text>
<div class="text">
<h2 class="nadpis"><%TextNadpis%></h2>
<p class="hlavicka">Napsal <%TextAutor%> <%TextDatum%> v kategorii <%TextKategorie%>.</p>

<div class="perex"><%TextPerex%></div>

<p class="paticka">Připojeno <%TextPocetKomentaru%>.</p>
</div>
</Text>

Uvnitř této značky jsou značky pro nadpis textu, pro informace o autorovi a kategoriích, atd. Jsou to:

  • <%TextNadpis%> – bude nahrazen nadpisem článku (bude to odkaz na samostatnou stránku článku)
  • <%TextAutor%> – jméno autora článku
  • <%TextDatum%> – vloží informaci, kdy byl článek publikován
  • <%TextKategorie%> – až tři kategorie, v nichž může být článek umístěn
  • <%TextPerex%> – vloží první část článku, případně připojí i odkaz na jeho pokračování, je-li nějaké
  • <%TextPocetKomentaru%> – vloží informaci o počtu komentářů tohoto článku, která je odkazem směřujícím na jejich výpis
  • <%TextPrecteno%> – vloží číslo s počtem přečtení tohoto článku (což ovšem není moc přesné)

Tyto značky musí být uvnitř značek <Text> a </Text>. Tam je redakční systém očekává.