Tak vy potřebujete rozběhnout nový web?

Velmi rád vám pomůžu.

Zástupné značky v šabloně textu

Použití: tuto šablonu systém použije pro zobrazení stránky se samostatným článkem a jeho komentáři (třeba když se čtenáři na úvodní stránce zalíbí nějaký text a on klikne na odkaz pro jeho pokračování).

Je zřejmé, že většina zástupných značek v této šabloně se bude shodovat se šablonou úvodní stránky – protože je opět vypisován nadpis článku, jeho autor, atd. A protože je již vždy vypisován pouze jeden článek, pak není třeba používat značku <Text>, ale zástupné značky je možné vložit bez omezení kamkoli do HTML kódu. Výsledný kód pak bude velmi podobný tomu z šablony úvodní stránky (třeba):

<div class="text">
<h1 class="nadpis"><%TextNadpis%></h1>
<p class="hlavicka">Napsal <%TextAutor%> <%TextDatum%> v kategorii <%TextKategorie%>.</p>

<%TextTelo%>

<p class="paticka">Připojeno <%TextPocetKomentaru%>.</p>
</div>

<div id="komentare">
<h2 id="komentarenadpis">Komentáře</h2>

<%Komentare%>

</div>

Jak vidíte, použité zástupné značky se téměř shodují s předchozí šablonou:

  • <%TextNadpis%> – bude nahrazen nadpisem článku (již to ale není aktivní odkaz, ale obyčejný text) (téměř shodné)
  • <%TextAutor%> – jméno autora článku (shodné)
  • <%TextDatum%> – vloží informaci, kdy byl článek publikován (shodné)
  • <%TextKategorie%> – až tři kategorie, v nichž může být článek umístěn (shodné)
  • <%TextPerex%> – tato značka není v šabloně sablona-text.html obsažena, je nahrazena následující …
  • <%TextTelo%> – tato značka vloží do kódu kompletní znění celého článku (obě jeho případné části)
  • <%TextPocetKomentaru%> – vloží informaci o počtu komentářů tohoto článku, která je odkazem směřujícím na jejich výpis (shodné)
  • <%TextPrecteno%> - vloží číslo s počtem přečtení tohoto článku (což ovšem není moc přesné) (shodné)

Poznámka: všímavější čtenář si možná všiml, že jsem v předchozí šabloně použil pro nadpis HTML značku H2, zatímco v této značku H1. A proč? Proč ne? :-)

Dále je v šabloně očekávána nenápadná značka <%Komentare%>, která bude nahrazena kódem doposud připojených komentářů i formulářem pro vložení nového. Celý tento blok kódu by měl být obalen elementem s ID atributem „komentare“. Redakční systém s tímto uspořádáním počítá (především s tím ID atributem – používá jej k posunu okna prohlížeče přímo na komentáře), a mě osobně nenapadá důvod, proč by to někdo nutně potřeboval mít jinak.

Poznámka: Teď si možná říkáte: „Celý blok komentářů včetně formuláře vypsaný pomocí jednoduchoučké značky? Vždyť takto ten výpis nemohu vůbec ovlivnit? Jak si to ten juneau představuje???“ No ano, představuji si to právě takto. Předchozí verze redakčního systému umožňovala detailně modifikovat i kód komentářů, což pro mě byla spousta práce navíc, a za celou dobu až do dnešního dne jsem si nevšiml, že by na nějakém webu byly komentáře znatelně modifikovány. Vždy byly použity v takové podobě, jakou jsem použil u přiložených šablon.