Tak vy potřebujete rozběhnout nový web?

Velmi rád vám pomůžu.

Zástupné značky v šabloně fotogalerie

Fotogalerie je rozsáhlou částí redakčního systému, a zasloužila si tak dvě HTML šablony. Fotoalba (skupiny tematicky spřízněných fotogalerií) a fotogalerie mají společnou šablonu sablona-fotogalerie.html a detail každé fotografie má šablonu sablona-fotografie.html.

V šabloně sablona-fotogalerie.html jsou funkční následující značky:

Značka <%FotogalerieNadpis%> pro nadpis vybrané fotogalerie nebo fotoalba.

Značka <%FotogalerieObsah%> pro zobrazení fotogalerie (tedy náhledů fotografií) nebo přehledu fotogalerií ve vybraném fotoalbu. V případě, kdy není vybrána ani fotogalerie ani fotoalbum, je zobrazeno úvodní povídání (vizte Nastavení fotogalerií v Adminu) a přehled posledních vytvořených fotogalerií.

Značka <%FotogalerieNazev%> vloží do šablony název celé této sekce nastavený v Nastavení fotogalerií v Adminu.

Poznámka: opět vám může připadat, že jsem se s možnostmi této šablony moc nenamáhal. Vždyť třeba taková značka <%FotogalerieObsah%> do stránky vkládá tři naprosto rozdílné části, jejichž HTML tak není možné změnit. Opět jsem vycházel ze zkušeností – k minulému redakčnímu systému byla přiložena podobně koncipovaná fotogalerie s nepříliš velkou možností editace struktury, a nikdo si nikdy nestěžoval. Taktéž jsem si málokdy (pokud vůbec) všiml, že by někdo  vůbec snažil fotogalerii nějak více upravovat

Pro úplnost zmíním ještě značku <%FotogalerieMenu%>, která vkládá seznam fotoalb a jejich fotogalerií v přehledném seznamu, ale ta není omezena pouze na tuto šablonu – lze ji využít kdekoli.