Tak vy potřebujete rozběhnout nový web?

Velmi rád vám pomůžu.

Zástupné značky v šabloně archivu

Archiv napsaných Textů je tvořen HTML šablonou sablona-archiv.html. Zobrazení archivu docílíte zavoláním speciální adresy web.cz/archiv/. Redakční systém se šablonou pracuje obdobně jako se šablonou úvodní stránky, což vyplývá z následující nápovědy.

Šablona obsahuje blok kódu ve značkách <Archiv> … </Archiv>. Ten je nejdůležitější a funguje naprosto shodně s blokem <Text> v šabloně úvodní stránky (obsahuje také úplně stejné zástupné značky). Vypadat tedy může třeba takto:

<Archiv>
<div class="text varchivu">
<h2 class="nadpis"><%TextNadpis%></h2>
<p class="hlavicka">Napsal <%TextAutor%> <%TextDatum%> v kategorii <%TextKategorie%>.</p>

<div class="perex"><%TextPerex%></div>

<p class="paticka">Připojeno <%TextPocetKomentaru%>.</p>
</div>
</Archiv>

Uvnitř této značky jsou značky pro nadpis textu, pro informace o autorovi a kategoriích, atd. Jsou to:

  • <%TextNadpis%> – bude nahrazen nadpisem článku (bude to odkaz na samostatnou stránku článku)
  • <%TextAutor%> – jméno autora článku
  • <%TextDatum%> – vloží informaci, kdy byl článek publikován
  • <%TextKategorie%> – až tři kategorie, v nichž může být článek umístěn
  • <%TextPerex%> – vloží první část článku, případně připojí i odkaz na jeho pokračování, je-li nějaké
  • <%TextPocetKomentaru%> – vloží informaci o počtu komentářů tohoto článku, která je odkazem směřujícím na jejich výpis
  • <%TextPrecteno%> – vloží číslo udávající počet přečtení textu (není to moc přesné)

Tyto značky musí být uvnitř značek <Archiv> a </Archiv>. Tam je redakční systém očekává.

Ostatní zástupné značky v Archivu

Nadpis Archivu je vložen značkou <%ArchivNadpis%>.

Značka <%ArchivFiltr%> vloží roletky se jmény autorů a kategorií, aby šlo výpis textů všelijak filtrovat.

A značka <%ArchivStrankovani%> vloží odkazy pro přecházení mezi stránkami výpisu, je-li již záznamů v Archivu hodně. Musí v šabloně být! Systém nevkládá stránkovací odkazy automaticky.

Poznámka k datům

Admin > Nastavení > Pokročilé lze nyní nastavit vlastní formát data přímo i pro výpis textů v Archivu. Můžete si tak libovolně upravit výsledný „obsah“ značky <%TextDatum%>.